Text och bild ska ofta höra ihop och då kan det vara viktigt att både texten och bilden berättar samma språk. De ska komplettera varandra. Jag hjälper dig som beställare så vi hamnar rätt.

Exempelvis för Svensk Handel är det viktigt att man inte tänker “Stockholm” när man ser bilden, fastän många av bilderna fotograferas här. Alla medlemmar ska kunna indentifiera sig.

Kontakta
Referensbilder

Translate »
Verified by MonsterInsights