Vilka vi är

Våra webbplatsadress är: https://www.bjornfotograf.se, http://www.bjornmattisson.se, http://www.brollopsfoton.se, http://www.boudoir.se, http://www.fineartnude.se, http://www.photoegoiste.se,
Företaget heter Björn Fotograf Stockholmn AB och har adress Långholmsgatan 5, 117 33 Stockholm

Vår integritetspolicy

Genom att använda vår webbplats och eller att du lämnar dina uppgifter till oss samtycker du till en sådan behandling av personuppgifter som beskrivs i denna integritetspolicy.

Allmänt

Denna integritetspolicy beskriver hur Björn Fotograf Stockholm AB behandlar och använder dina personuppgifter i anslutning till våra webbplatser samt våra produkter och tjänster.
Denna integritetspolicy gäller för både alla som använder webbplatsrna samt våra eller våra samarbetspartners produkter och/eller tjänster.

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Personuppgiftsansvarig

Björn Fotograf Stockholm AB med organisationsnummer 556963-4016 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Rättsliga grunder för personuppgiftsbehandling

Samtycke

Genom att lämna dina personuppgifter för att erhålla information från oss eller vid förfrågningar om produkter eller tjänster godkänner du och samtycker till att Björn Fotograf Stockholm AB behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta Björn Fotograf Stockholm AB. I sådant fall kommer Björn Fotograf Stockholm AB inte längre behandla dina personuppgifter för de särskilda syften som du samtyckt till förutom i det fall andra lagar kräver att dessa kvarstår.

Avtal

Köper du produkter och/eller tjänster från Björn Fotograf Stockholm AB behandlas dina personuppgifter på ett sätt som är nödvändigt för att fullgöra tjänster till dig.

Rättslig förpliktelse

Vissa lagar eller regler gör att Björn Fotograf Stockholm AB som personuppgiftsansvarig måste behandla vissa personuppgifter i verksamheten.

Intresseavvägning

Björn Fotograf Stockholm AB kan komma att behandla dina personuppgifter för marknadsföringsändamål i de fall Björn Fotograf Stockholm AB ser ett intresse i att tillhandahålla marknadsföring avseende befintliga och nya produkter och/eller tjänster till dig.

Du kan när som helst avregistrera dig från eventuella utskick i marknadsföringsändamål.

Hur vi samlar in personuppgifter

Björn Fotograf Stockholm AB samlar in och behandlar personuppgifter genom ifylld och inskickade formulär på sina webbplatser eller vid mejl, telefon eller personlig kontakt med personer som är intresserade av företagets tjänster eller produkter.

Björn Fotograf Stockholm AB samlar dessutom icke-personlig information vid besök på sina webbplatser. Läs mer om detta under rubriken Cookies.

Hur vi bevarar personuppgifter

Personuppgifter i form av namn, befattning, telefonnummer, mejladresser och andra uppgifter som är nödvändiga för att möjliggöra framtida affärsrelationer bevaras i vårt CRM/affärssystem kopplat till tillhörande företag och företagsuppgifter.

Personuppgifter i form av mejladresser för e-postutskick bevaras i vårt e-postprogram.

Varför vi bevarar personuppgifter

Björn Fotograf Stockholm AB bevarar huvudsakligen dina personuppgifter för följande ändamål:

 • Fullgöra förpliktelser gentemot kund
 • Förbättra kundupplevelsen
 • Tillhandahålla god service
 • Leverans av beställningar
 • Marknadsföring
 • Underlag för marknads- och kundanalyser, statistik, affärsuppföljning och affärsutveckling relaterat till Björn Fotograf Stockholm AB produkter och tjänster
 • Uppfylla säkerhets- och myndighetskrav
 • Administration och förbättring av webbplatser, och tredejepartstjänster kopplade till Björn Fotograf Stockholm AB.

Hur länge vi bevarar personuppgifter

Hur länge en personuppgift sparas beror på vilken personuppgift det rör sig om och syftet med dess behandling. Björn Fotograf Stockholm AB sparar inte personuppgifter under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål för vilka de samlades in. Björn Fotograf Stockholm AB kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Björn Fotograf Stockholm AB rättsliga intressen. Exempelvis om det pågår en juridisk process.

Delning av personuppgifter till tredje part

Björn Fotograf Stockholm AB kan komma att lämna ut uppgifter till samarbetspartners i syfte att fullgöra vårt avtal med dig eller det företag som du representerar, till exempel för att leverera beställda varor eller tjänster. Björn Fotograf Stockholm AB kan även komma att lämna ut personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter för Björn Fotograf Stockholm AB räkning, exempelvis samarbetspartners, produkt och IT-leverantörer.
Björn Fotograf Stockholm AB för över personuppgifter till IT-leverantör inom EU/EES som är värd för, utvecklar och ger support för vårt CRM/affärssystem. Björn Fotograf Stockholm AB överför dessutom personuppgifter till leverantör inom EU/EES och Get a Newsletter och Tavé Studio Manager  i USA för e-postutskick. För att möjliggöra analys av användning av Björn Fotograf Stockholm AB webbplatser lämnas även personuppgifter ut till Google i USA, genom Google Analytics.

Personuppgifter kan också komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Björn Fotograf Stockholmn AB rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

Björn Fotograf Stockholm AB vidtar åtgärder för att skydda alla personuppgifter som överförs till tredje part, eller som överförs till ett land utanför EU/EES, i enlighet med GDPR. Björn Fotograf Stockholm AB säkerställer att det föreligger en adekvat skyddsnivå för dina uppgifter i de fall som överföring sker till land utanför EU/EES.

Skydd av personuppgifter

Björn Fotograf Stockholm AB har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse.
De anställda hos Björn Fotograf Stockholm AB är skyldiga att följa Björn Fotograf Stockholm AB regler för informations- och IT-säkerhet samt denna Integritetspolicy.

Bildlagring

För att kunna hantera dina bilder och leverera dom till dig lagrar jag dessa digitalt. Det är en fin service att behålla bilderna under så lång tid som möjligt, då finns det en backup om något skulle hända så du förlorar de bilder som blivit levererade. Du kan då även göra efterbeställningar och förstoringar i full kvalité.

Nyttjande av bilder

Om du godkänner att bilderna används för att visa mitt arbete för andra, exempelvis på min webbplats eller för att tävla i Porträtt SM, låter jag dig välja det vid fotograferingstillfället. Du kan alltid ångra ditt medgivande. I framtiden kommer detta godkännande ske med en digital signatur istället. Om du ger ditt medgivande, sparas dina bilder så länge jag har möjlighet, vilket är ett ökat skydd för dig.

Borttagning av bilder:

Bilder gallras bort innan de presenteras för dig, en del bilder finns ibland kvar som reserver och säkerhetskopior. Bilder där du inte gett ditt samtycke till nyttjande av Björn Fotograf för exempelvis webbsidan, annonsering och tävling, kastas de efter en tid. Bilderna behöver dock lagras i en tid för eventuella reklamationer, extrabeställningar eller omleveranser.

Cookies

Björn Fotograf Stockholm AB använder sig av så kallade cookies på sina olika webbplatser. Detta för att kunna analysera och optimera webbplatsens struktur och innehåll och därmed få möjlighet att leverera en så bra upplevelse av webbplatsen som möjligt.

En cookie är en liten textfil som skickas till och sparas på din dator eller mobil när du besöker vår webbplats. Det finns två typer av cookies – permanenta och temporära (session-cookies). Permanenta cookies lagras tills du själv, eller servern som sänt dem, raderar dem. Session-cookies lagras tillfälligt och försvinner när du stänger din webbläsare.

Vi använder cookies på Förlovningsring.se för att kunna:

 • se information som besöksstatistik
 • se vilka operativsystem som används
 • se vilka webbläsare som används
 • se hur webbplatsen används av våra besökare

Vi använder inte cookies för att analysera hur du som person använder webbplatsen på individuell nivå. Cookien innehåller ingen personinformation, utan hjälper oss identifiera dig som en användare på webbplatsen. Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du enkelt stänga av, blockera och avlägsna lagrade cookies i din webbläsares inställningar. Då kommer inga cookies att lagras, men detta innebär även att du eventuellt inte kan använda vissa delar av totalmedia.se som avsett.

Dina rättigheter

Du kan kostnadsfritt efter skriftligt undertecknad ansökan till Björn Fotograf Stockholm AB få besked om vilka personuppgifter som företaget behandlar om dig samt information om omfattningen och syftet med sådan behandling.

Du som individ har även rätt att begära att vi blockerar, utplånar eller rättar dina personuppgifter. Du har alltid rätt att återkalla ett lämnat samtycke och meddela att du motsätter dig fortsatt behandling av dina personuppgifter.

Ändringar i integritetspolicyn

Björn Fotograf Stockholm AB förbehåller sig rätten att revidera denna Integritetspolicy från tid till annan. Datumet för den senaste ändringen anges i slutet av Integritetspolicyn. Om vi gör några ändringar i Integritetspolicyn kommer vi att publicera dessa ändringar på webbplatsen.

Kontaktinformation

Björn Fotograf Stockholm AB ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter. Frågor eller begäran om att erhålla registerutdrag ska adresseras i en skriftlig undertecknad handling till Björn Fotograf Stockholm AB.

Uppdaterades: 2023-04-06

 

Fakturering

Företag faktureras med 30 dagar netto och privatpersoner med 10 dagar netto. Vid obetald faktura skickas e betalningspåminnelse. Om fakturan ej är betald inom tre bankdagar från att betalningspåminnelsen skickats, utgår nu betalningspåminnelse med 450 kr påminnelseavgift.
Vid ej betald faktura, tre bankdagar efter faktura med påminnelseavgift, påbörjas process att lämna in ärendet för inkasso direkt genom anmälan till tingsrätten.

Translate »
Verified by MonsterInsights