Reportage - artikel

Porträtt

Ett reportage eller en artikel, en journalistisk berättelse där text och bild tillsammans förmedlar något om något.

Bild och text följs åt och är fotografen medveten om vad som ska förmedlas, vad som är viktigt i budskapet; kan det återspeglas i bilderna. Så bygger man ett bra reportage. Bilder rubrik och ingress lockar till läsning och bilderna hjälper så texten blir rätt förstådd.

Journalist och fotograf måste båda ha förståelse för detta och samarbeta.

Som fotograf engagerar jag mig i detta och kan ibland komplettera journalisten med infallsvinklar på artikeln så den blir än mer intressant. Journalister jag arbetat med brukar uppskatta detta då vi blir ett team som samarbetar bra ute på fältet och kan hjälpas åt med korrektur och bildurval efteråt.

 
Begär offert