Callisma AB – Ferrari

Callisma AB är idag ensam representant för Bentley, Fisker, Aston Martin och Koenigsegg i Sverige. Här har jag fotograferat deras utställningshall och verkstad.

Leave a comment