Du kan boka Björn Fotograf som filmfotograf i mindre produktioner såsom webbfilm, intervjuer, seminarier och kortfilmer.

 


Solist – Caroline Lekström

 

Vinterbröllop på Bergendal

Reklam för Julbelysning:

 

Lite oförberedd på att filma vid detta tillfälle, men en Rap från Petter “Fäller en tår”.

Från Petters första skiva och hans första text:

Reportage om IKEAs jobbarbloggen, Anders Lerhagen:

 

Reklam för Julbelysning: