Per Holknekt

Per Holknekt på Celciusskolan i Uppsala för Karriär i Handeln. En satsning av Svensk Handel.