Per Holknekt

Per Holknekt på Celciusskolan i Uppsala som föreläsare på “Karriär i Handeln”, en satsning av Svensk Handel.