Edit Eriksson

Edit Eriksson, HR-specialist RNB Föreläsare på Celciusskolan i Uppsala för “Karriär i Handeln”, en satsning av Svensk Handel.